Bank yutuqlari

Yuklab olish

Reyting

05.09.2017

2017

2017 yil 11 iyulda “Fitch Ratings” xalqaro reyting agentligi “Asaka” bankiga quyidagi reyting baholarini berdi:

 • Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi: B+, “Barqaror” istiqboli
 • Emitentning milliy va xorijiy valyutadagi qisqa muddatli defolt reytingi: B
 • Barqarorlik reytingi: b
 • Quvvatlash reytingi: 4
 • Quvvatlash reytingi darajasi: B+

2017 yil 28 iyulda “Moody’s” xalqaro reyting agentligi “Asaka” bankning barcha reytinglarini oldingi darajada ekanligini tasdiqladi.

 • Milliy valyutadagi depozitlarning uzoq muddatli reytingi: B1, “Barqaror” istiqboli;
 • Xorijiy valyutadagi depozitlarning uzoq muddatli reytingi: B2, “Barqaror” istiqboli;
 • Milliy va xorijiy valyutadagi depozitlarning qisqa muddatli reytingi: Not prime;
 • Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi: E+, “Barqaror” istiqboli.

 

2016

2016 yil 16 noyabrda «Fitch Ratings» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bankning yangilangan reyting hulosasini taqdim etdi. Mazkur hulosaga ko’ra «Asaka» bank reyting bahosi quyidagicha:

 • Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi uzoq muddatli defolt reytingi «В» darajadan «В+» darajaga ko’tarildi, prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

 • Barqarorlik reytingi darajasi «b» darajasiga tasdiqlandi;

 • Madad reytingi «4» darajasiga tasdiqlandi;

 • Madad reytingi «B» darajadan «B+» darajasiga ko’tarildi.

 

2016 yil 25 iyulda «Fitch Ratings» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bankning yangilangan reyting hulosasini taqdim etdi. Mazkur hulosaga ko’ra «Asaka» bank reyting bahosi quyidagicha:

 • Emitentning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi «В-» darajadan «В» darajaga ko’tarildi, prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В», prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

 • Barqarorlik reytingi darajasi «b-» darajadan «b» darajasiga ko’tarildi;

 • Madad reytingi «5» darajadan «4» darajasiga ko’tarildi;

 • Madad reytingi «B-» darajadan «B» darajasiga ko’tarildi.

 

2016 yil 17 fevralda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bank reytingini tasdiqladi va quyidagi reyting baholarini berdi:

 • Xorijiy valyutadagi depozitlar reytingi - «B2/Not Prime»;

 • Milliy valyutadagi depozitlar reytingi -«B1/Not Prime»;

 • Barcha reytinglar istiqboli - «Barqaror».

 

2015

2015 yil 28 iyulda «Fitch Ratings» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bankning yangilangan reyting hulosasini taqdim etdi. Mazkur hulosaga ko’ra «Asaka» bank reyting bahosi quyidagicha:

 • Emitentning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В-», prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В», prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

 • Barqarorlik reytingi darajasi — «b-»;

 • Madad reytingi — «5»;

 • Madad reytingi darajasi — «B-».

 

2015 yil 22 yanvarda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bank reytingini tasdiqladi va quyidagi reyting baholarini berdi:

 • Xorijiy valyutadagi depozitlar reytingi - «B2/Not Prime»;

 • Milliy valyutadagi depozitlar reytingi -»B1/Not Prime»;

 • Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi - «E+»;

 • Barcha reytinglar istiqboli - «Barqaror».

 

2014

2014 yil 22 yanvarda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi “Asaka” bank reytingini tasdiqladi va quyidagi reyting baholarini berdi:

 • Xorijiy valyutadagi depozitlar reytingi - «B2/Not Prime»;

 • Milliy valyutadagi depozitlar reytingi -«B1/Not Prime»;

 • Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi - «E+»;

 • Barcha reytinglar istiqboli - «Barqaror».

 

2014 yil 29 iyulda «Fitch Ratings» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bankning yangilangan reyting hulosasini taqdim etdi. Mazkur hulosaga ko’ra «Asaka» bank reyting bahosi quyidagicha:

 • Emitentning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В-», prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В», prognoz «Barqaror»;

 • Emitentning xorijiy va milliy valyutadalargi qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

 • Barqarorlik reytingi darajasi — «b-»;

 • Madad reytingi — «5»;

 • EUMDR madad darajasi — «B-».

 

2013

2013 yil 12 avgustda «Fitch Ratings» xalqaro reyting agentligi tomonidan yangilangan kredit hulosasi berildi. Mazkur hulosaga ko’ra «Asaka» bank reyting bahosi quyidagicha:

Emitentning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi – «В-», prognoz «Barqaror»;

Emitentning milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi – «В», prognoz «Barqaror»;

Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi qisqa muddatli defolt reytingi – «В»;

Barqarorlik reytingi darajasi – «b-»;

Madad reytingi – «5»;

EUMDR madad darajasi – «B-».

 

2013 yil 22 iyulda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bank reytingini tasdiqladi va quyidagi reyting baholarini berdi:

Xorijiy valyutadagi depozitlar reytingi - «B2/Not Prime»;

Milliy valyutadagi depozitlar reytingi -»B1/Not Prime»;

Bankning moliyaviy barqarorlik reytingi - «E+»;

Barcha reytinglar istiqboli — «Barqaror».

 

2012

2012 yil 14 avgustda «Fitch Rating» reyting agentligi «Asaka» bank reytingini ilgarigi darajada tasdiqladi:

Emitentning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В-», proznoz — «Barqaror»;

Emitentning milliy valyutadagi uzoq muddatli defolt reytingi — «В», proznoz — «Barqaror»;

Emitentning xorijiy va milliy valyutalardagi qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

Mustahkamlilik reytingi darajasi — «В-»

Madad reytingi — «5» ;

EUMDR мадад даражаси — «B-».

 

2012 yil 12 noyabrda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi «Asaka» bankning barcha reytinglarini ilgarigi darajada tasdiqladi:

 

Milliy valyutadagi depozitlar bo’yicha uzoq muddatli reyting — «В1», proznoz — «Barqaror»;

Horijiy valyutadagi depozitlar bo’yicha uzoq muddatli reyting — «В2», proznoz — «Barqaror»;

Milliy va horijiy valyutalardagi qisqa muddatli reyting — «Not Prime»

Bankning moliyaviy mustahkamlik reytingi — «E+», proznoz — «Barqaror»;

 

2011

 

2011 yil 7 iyunda «Fitch Rating» xalqaro reyting agentligi tomonidan quyidagi reyting baholari berildi:

Emitentning uzoq muddatli defolt reytingi (EUMDR) — «В»;

Emitentning qisqa muddatli defolt reytingi — «В»;

Individual reyting darajasi — «D/E»;

Madad reytingi — «5» ;

EUMDR мадад даражаси — «B-»;

Prognoz — «Barqaror».

 

2011 yil 10 iyunda «Moody’s» xalqaro reyting agentligi quyidagi reyting baholarini tasdiqladi:

 

Prognoz — «Barqaror»;

Horijiy valyutadagi depozitlar bo’yicha reyting — В2 / NP;

Milliy valyutadagi depozitlar bo’yicha reyting — Вa3 / NP;

Moliyaviy barqarorlik reytingi — Е+

 

2010

 

2010 yilning 29 iyulida «Moody’s» хalqarо rеyting agеntligi «Asaka» bankning quyidagi rеytinglarini yana bir bоr tasdiqladi:

 

mоliyaviy barqarоrlik rеytingi: E+

milliy valyutadagi bank dеpоzitlari rеytingi: Ba3/NP

хоrijiy valyutadagi bank dеpоzitlari rеytingi: B2/NP

barcha rеytinglar prоgnоzi: Barqarоr

 

2009

 

25.06.2009

 

«Moody's» xalqaro reyting agentligi tomonidan «Asaka» bankiga global shkala bo’yicha quyidagi reyting berildi:

 

Milliy valyutadagi depozitlar bo’yicha Uzoq muddatli/Qisqa muddatli reyting – В1 / Not Prime

Horijiy valyutadagi depozitlar bo’yicha Uzoq muddatli/Qisqa muddatli reyting – В1 / Not Prime

Moliyaviy barqarorlik reytingi – Е+

Hamma reytinglar bo’yicha prognoz «Barqaror»

 

Moody's agentligining fikriga ko’ra, «Asaka» banki reytingi O’zbekiston Respublikasi bozor sharoitida mustahkam o’ringa ega, ayniqsa yuridik shahslarga хizmat ko’rsatish segmentidagi o’rni, mamlakatning yetarli darajada geografik qamrovini, barqaror ravishda foyda keltiruvchi daromadning sog’lom strukturasini va kapitallashuvining yahshi darajasini hamda xalqaro moliya institutlari bilan mustahkam hamkorlik munosabatlarini ko’rsatadi.

 

O’zbekiston hukumatning mahalliy bank tizimini qo’llab-quvvatlash imkoniyatlarini qayta baholash natijasida «Moody’s» agentligi bir qancha qo’shimcha harakatlarini amalga oshirdi va ular O’zbekiston banklarining, xususan «Asaka» bankining milliy va xorijiy valyutalardagi depozitlari reytingiga ta’sir ko’rsatdi:

 

Milliy valyutadagi uzoq muddatli depozitlar reytingi «B1» dan «Ba3» ga,

xorijiy valutadagi uzoq muddatli reyting «B3» dan «B2» ga ko’tarildi

Bankning moliya barqarorlik reytingi hamda depozitlarning qisqa muddatli «Not Prime» reytingi o’zgarmadi

Hamma reytinglar bo’yicha «Barqaror» prognozi berildi.

 

2008

 

2008 yil25 iyunda «Fitch Rating» xalqaro reyting agentligi tomonidan “Asaka” bankiga xalqaro reyting baholari berildi:

 

Emitentning uzoq muddatli defolt reytingi – «В»,

Prognoz- «Barqaror»;

Emitentning qisqa muddatli defolt reytingi – «В»

Madad reytingi – «4»;

Madad reytingi darajasi – «В»;

Individual reyting – «D/E».