KORPORATIV XIZMATLAR

Yuklab olish

Yuridik shахslаr uchun dеpоzitlаr

10.04.2018
    1. Milliy valyutada:

 

Joylashtirish muddati, kun

0,1-1mlrd.so'm

1 mlrd.so'm – 100 mlrd.so'm

%% to'lov har oyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

%% to'lovi har оyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

31-60

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

61-90

16,0%

16,1%

16,5%

16,6%

91-180

16,5 %

16,7%

17,0%

17,2%

181-270

17,0 %

17,5%

17,5%

18,0%

271-365

17,2 %

18,0%

17,7%

18,5%

366-540

17,5%

19,0%

18,0%

19,5%

540 kundan ortiq

17,8 %

20,0%

18,3%

20,5%

 

    1. AQSH dollarida

 

Joylashtirish muddati, kun

100 ming AQSH dollari 
–500 ming АQSH dollari

500 ming AQSH dollari
 – 10 mln. AQSH dollari

%% to'lov har oyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

%% to'lovi har оyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

31-60

0,75%

0,75%

1,0%

1,0%

61-90

1,25%

1,3%

1,5%

1,5%

91-180

1,75%

1,8%

2,0%

2,0%

181-270

2,25%

2,3%

2,5%

2,5%

271-365

2,75%

2,8%

3,0%

3,0%

366-540

3,25%

3,3%

3,5%

3,6%

540 kundan ortiq

3,75%

3,9%

4,0%

4,1%

    1. EVROda:

 

Joylashtirish muddati, kun

100 ming Evro – 500 ming Evro

500 ming Evro – 10 mln. Евро

%% to'lov har oyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

%% to'lovi har оyda

%% to'lovi depozit muddati 

yakunida

31-60

0

0

0

0

61-90

0

0

0

0

91-180

0

0

0

0

181-270

0

0

0

0

271-365

0

0

0

0

366-540

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

540 kundan ortiq

3,1%

3,2%

3,1%

3,2%