Foydalanuvchi uchun qo`llanma

Yuklab olish

Foydalanuvchi uchun qo`llanma

02.09.2017

Мijoz «Internet-Bank» DK yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirishi uchun o`z hisobida pul mablag`lari bo`lishini taminlashi kerak. 

Мijoz ushbu mablag`larni: 

  • naqd pul;
  • ushbu filialda ochilgan o`zining jamg`arma hisobidan;
  • o`zining plastic kartasidan kiritishi mumkin. 

Мijoz internet manzilni, login, parol va avtorizatsiya usulini (karta yoki SMS habar yordamida) olib, hisobidagi etarli mablag` doirasida zarur to`lovlarni amalgam oshirishi mumkin. 

Tizimga birinchi marta kirganda Мijoz paroli harf df raq`amlar ketma-ketligidan iborat bo`lgan o`zining shahsiy paroliga almahstirishi zarur. Parol 8 ta belgidan kam, 12 tadan ko`p bo`lmasligi kerak. 

Blokirovkaga olib kelishi mumkin bo`lgan noto`g`ri parollar kiritish soni – 3 ta. Blokirovkaga tushgan Мijozni Blokirovkagan chiqarish Мijoz ishtirokida, shahsini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilgan holda amalga oshiriladi. 

To`lovni amalga oshirish uchun Мijoz Adliya Vazirligida 2002 y. 15.04. da 1122-son bilan ro`yhatga olingan «O`zbekiston Respublikasida naq`tsiz hisob to`g`risida» Tartibi talablariga mos keluvchi shaklni to`ldiradi. 

Мijoz to`lovchi sifatida faq`at to`lov topshirinomasidan foydalanishi mumkin. Мijoz to`lovlarni faq`at Hisob raq`amidagi mablag` 
doirasidagina amalgam oshirishi mumkin. 

Мijozning topshirig`ia muvofiq` uchinch shahs tomonidan to`lov amalga oshirishi, q`onunda ko`rsatilgan holatlardan tashq`ari holatlarda yo`l q`o`yilmaydi. 

Мijoz o`tkazilayotgan amaliyotlarning to`griligiga, rekvizitlarni kiritishga va to`lovning maq`sadi aniq`ligiga, aloq`a kanali orq`ali uzatishga masuldir. 

Мijoz tomonidan «amaliyotni bajarish» tugmasi bosilganda «Internet-Bank» DKda ushbu hizmat uchun to`lov amalgam oshiriladi va Bank amaliyot kunida electron tq`lov topshiriq`nomasi shakillanadi. 

Mini-vipiska olish uchun hisob raq`amini tablash va « Mini-vipiska ko`satish» tugmasini aktivlashtirish zarur. Natijada ekranda ohirgi 30 kunda amalga oshirilgan 20 ta amaliyot aks etgan shakl aks etadi. 

Мijozga mablag`larning harakati joriy amaliyot kuni kun uchun hamda oldin o`tkazilgan hamma amaliyotlar bo`yicha taq`dim etiladi. Bankdan tizim orq`ali olingan ushbu malumotni ko`rish va bosmadan chiq`arish mumkin. 

malumot Bankda ochgan barcha hisob raq`amidagi q`oldiqlari to`g`risida malumot olishi imkoniyatiga ega. 

Мijoz tomonidan Shartnoma bekor q`ilinganda hisob raq`amdagi pul mablag`lari hisob raq`amiga q`aysi ko`rinishda q`o`yilgan bo`lsa shunday ko`rinishda q`aytariladi.

«Internet-Bank» DK ishlash tartibi.

Мijozlarning so`rovlari, ahborotlarni q`abul q`ilish va uzatish tizimda avtomatik rejimda amalgam oshiriladi. 

Barcha o`zgarishlar, shu jumladan Mijozning tizimga kiri va chiqish vaq`ni ahborot tizimida q`ayd q`ilinadi va electron bayonnoma tuziladi. 
Agar Мijoz bank amliyot kuni «Ochiq`» vaq`tda to`lov amalga oshirsa, mos ravishda to`lov hujjati Inegrallashgan avtomatlashtirilgan Bank tizimida (IABT) shakillanadi va nazorat uchun uzatiladi. 

Agar Bank amaliyot kuni «Yopiq`» bo`lsa, to`lov hujjati IABTda Bank amaliyot kuni ochilganda shakillanadi. 

«Internet-Bank» DK shakillantirilgan to`lov hujjatlari asosida amaliyot kuni yopilganda malum reestr shakillantiriladi. So`ngra hizmat ko`rsatuvchiga to`lov o`tkazuvchi yakuniy to`lov hujjati shakillantiriladi.